Ξύλο

Η καύση ξύλου για θέρμανση μπορεί να γίνει σε μια πληθώρα μηχανημάτων είτε αυτές είναι τοποθετημένες στον κυρίως χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε όπως τα ενεργειακά τζάκια και οι σόμπες ξύλου είτε με συσκευές που εγκαθίστανται στο λεβητοστάσιο δηλαδή ξυλολέβητες.

Το ενεργειακό τζάκι είναι η συνηθέστερη λύση, καθώς συνδυάζει τη θαλπωρή του παραδοσιακού τζακιού με την απόδοση και την οικονομία. Στις κλειστές ενεργειακές εστίες έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ των αερόθερμων εστιών ή ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ το οποίο συνδέεται με τα υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ και θερμαίνει όλο το σπίτι.

Αντίστοιχα, και οι σόμπες ξύλου προσφέρονται είτε ως βοηθητικό μέσο θέρμανσης (αερόθερμες) είτε ως κύρια θέρμανση, καθώς συνδέονται με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης (σόμπες λέβητες).

Τέλος, οι λέβητες ξύλου που τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο δεν έχουν τον περιορισμό στη μέγιστη ισχύ που έχουν τα τζάκια και οι σόμπες καθ' όσον υπάρχουν λέβητες με ισχύ που μπορούν άνετα να θερμάνουν τεράστιους χώρους. Στους λέβητες ξύλου συναντάμε δύο κατηγορίες. Τους απλούς λέβητες ξύλου και τους σύγχρονους λέβητες πυρόλυσης.

Πολλές πηγές ενέργειες δεν είναι απεριόριστες και για το λόγο αυτό βρίσκεται συνέχεια σε εξέλιξη η αναζήτηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τέτοιων που λόγω των χαρακτηριστικών τους ανανεώνονται και δεν εξαντλούνται σε μικρές χρονικές περιόδους και επομένως η χρήση τους δεν θέτει σε κίνδυνο τις φυσικές πηγές για τις επόμενες γενιές. Ανάμεσα σε αυτές τις πηγές είναι και το ξύλο. Η χρήση του ξύλου για την θέρμανση του σπιτιού εξασφαλίζει ανανεωσιμότητα των καυσίμων και σεβασμό στο περιβάλλον.

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.