Αρχική>Κλιματισμός>Επαγγελματικές Εφαρμογές

Επαγγελματικές Εφαρμογές

Εκτός από τον οικιακό κλιματισμό, η Real Energy καλύπτει τις ανάγκες για κλιματισμό μεγαλύτερων χώρων, όπως αίθουσες, καταστήματα, ή ακόμα και ολόκληρα κτίρια. Είτε με μηχανήματα τύπου split όπως κασέτες οροφής, ντουλάπες, καναλάτα κτλ. , είτε με μηχανήματα V.R.V. , είτε με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.).

Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν την εξαιρετική ποιότητα του αέρα, καθώς με τις κατάλληλες διεργασίες ανανεώνουν τον αέρα που υπάρχει στο χώρο απομακρύνοντας έτσι τυχόν επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό μας, ελέγχουν τα επίπεδα υγρασίας του, επιτυγχάνουν την μέγιστη ενεργειακή απόδοση και συνεργάζονται πλήρως με τα υπόλοιπα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα. Τα μηχανήματα, λοιπόν, που εξυπηρετούν μεγάλες εγκαταστάσεις ονομάζονται Ημικεντρικού ή Κεντρικού κλιματισμού.

Πρόκειται για σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και για αυτό το λόγο η Real Energy προβαίνει πρώτα σε ειδική μελέτη πριν την επιλογή και εγκατάσταση του κατάλληλου για τον κάθε χώρο εξοπλισμού.

Οι κατηγορίες μηχανημάτων χωρίζονται σε ημικεντρικού και κεντρικού κλιματισμού.

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιο συγκεκριμένα, τα μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού τοποθετούνται συνήθως για να καλύψουν ανάγκες μεσαίων χώρων (από 100m2 έως 500m2) και η εγκατάστασή τους όπως και οι επεμβάσεις που απαιτούνται είναι μικρής κλίμακας. Από την άλλη, τα μηχανήματα κεντρικού κλιματισμού καλύπτουν ανάγκες μεγαλύτερων χώρων και συνεπώς απαιτούν μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις και οικοδομικές επεμβάσεις και για αυτό το λόγο επιλέγονται κυρίως κατά τα στάδια κατασκευής/ανέγερσης των κτιρίων σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες μελέτες.

Να σημειώσουμε, όμως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που για την κάλυψη μεγάλων χώρων ή κτιρίων επιλέγεται ο ημικεντρικός κλιματισμός και τότε τοποθετούνται πολλά μηχανήματα τα οποία καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένων ζωνών κλιματισμού. Αυτό συμβαίνει για οικονομικούς λόγους και για οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Από την άλλη, όμως, ο κεντρικός κλιματισμός έχει το πλεονέκτημα της λειτουργίας του εξαερισμού. Με λίγα λόγια, συγκεντρώνεται μια ποσότητα αέρα από τον εσωτερικό χώρο, η οποία πριν θερμανθεί ή ψυχθεί (ανάλογα με την ανάγκη για θέρμανση ή ψύξη) αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, προσλαμβάνεται μια αντίστοιχη ποσότητα αέρα από τον εξωτερικό χώρο και αναμιγνύεται με τον υπάρχοντα αέρα πριν αποβληθεί στον εσωτερικό μας χώρο. Είναι φυσικό κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να υπάρξουν απώλειες, αλλά αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του αέρα. Βέβαια, υπάρχουν συσκευές ανάκτησης, οι οποίες όπως φέρει ο τίτλος τους επιτρέπουν στον αέρα που εισάγεται στον εσωτερικό χώρο να ανακτήσει ένα πόσο θερμότητας ή αντίστοιχα ψύξης από τον αέρα που θα αποβληθεί στο εξωτερικό περιβάλλον, μειώνοντας έτσι τις απώλειες.

end faq

 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι τύποι μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά του κλιματισμού.

Ανάλογα με την δυναμικότητα τους

•Μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού με ψυκτική ισχύ 12,5 KW ~ 70,0 KW
•Μηχανήματα κεντρικού κλιματισμού με ψυκτική ισχύ 75,0 KW ~ 1.800,0 KW
•Πολύ μεγάλα ψυκτικά συγκροτήματα με ψυκτική ισχύ 1800,0 KW και άνω.

Ανάλογα με την δυνατότητα λειτουργίας τους

•Μηχανήματα μόνο ψύξης (Cooling only systems)
•Μηχανήματα ψύξης ή θέρμανσης (Ηeat Pump systems) Αντλίες θερμότητας
•Μηχανήματα ψύξης και θέρμανσης (ταυτόχρονα) (Ηeat Recovery systems) με ανάκτηση θερμότητας

Ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η τελική διαμόρφωση των συνθηκών άνεσης στον κλιματιζόμενο χώρο

•Μηχανήματα αέρος - αέρος. Αερόψυκτα μηχανήματα αέρα - Μονάδες αέρα (Αir to Air systems). Συνήθως πρόκειται για μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού τύπου αεραγωγών.
•Μηχανήματα αέρος-νερού. Αερόψυκτα μηχανήματα νερού - Ψύκτες νερού (Αir -to- Water systems). Οι αερόψυκτοι ψύκτες νερού, ανάλογα με την δυναμικότητα τους, συναντώνται και σε εγκαταστάσεις ημικεντρικού κλιματισμού αλλά και σε εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού και καλύπτουν πλήθος εφαρμογών οικιακού και εμπορικού κλιματισμού.
•Μηχανήματα νερού - νερού. Πρόκειται για υδρόψυκτα μηχανήματα νερού - Ψύκτες νερού (Water- Cooled Chillers). Οι υδρόψυκτοι ψύκτες συναντώνται μόνο σε εγκαταστάσεις κεντρικού θερινού κλιματισμού.
•Μηχανήματα νερού - αέρος. Υδρόψυκτα μηχανήματα αέρα - Μονάδες αέρα (Water Cooled Units). Είναι γνωστά μηχανήματα κυρίως ως τύπου CONCOLE (κονσόλες υδρόψυκτες) και χρησιμοποιούνται ως μονάδες απευθείας εκτόνωσης και κυρίως με υδρόψυκτο συμπυκνωτή ο οποίος ψύχεται είτε με νερό απορριπτόμενο, είτε με νερό ψυχόμενο από πύργο ψύξης σε κεντρικές εγκαταστάσεις (Ηydronic systems). Eίναι προφανείς οι λόγοι, που τα μηχανήματα αυτά βαίνουν προς κατάργηση από την αγορά.

Ανάλογα με τον τρόπο συγκρότησης και την τοποθέτηση τους

•Μονάδες διαιρούμενου τύπου - Μονάδες αέρα (Split - System Units). Σε συνδυασμό με την κατηγορία μηχανημάτων (Air-to-Air systems), δηλαδή διαιρούμενες μονάδες Αέρα - Αέρα αποτελούν την πλέον δημοφιλή και διαδεδομένη κατηγορία ημικεντρικών μηχανημάτων κλιματισμού. Οι μονάδες αυτές αποτελούν επέκταση της κατηγορίας των μηχανημάτων split type και συναντώνται σχεδόν σε όλους τους τύπους (κασέτες , ψευδοροφής- αεραγωγών - ''καναλάτα'', εμφανή οροφής και τύπου δαπέδου - ''ντουλάπες'') αλλά με μεγαλύτερες δυναμικότητες από αυτές των split type.
•Μονάδες αυτόνομου τύπου - Μονάδες αέρα (Single - Package Units). Μπορεί να είναι οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου αυτόνομες μονάδες και συνήθως τοποθετούνται σε κλειστούς χώρους και φέρουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες για την μεταφορά του αέρα και στην πλευρά του εξατμιστή και στην πλευρά του συμπυκνωτή.
•Αυτόνομες μονάδες δώματος-Μονάδες αέρα (Package Rooftop Units). Πρόκειται για πλήρως αυτόνομες και προσυγκροτημένες μονάδες κλιματισμού και συνήθως τοποθετούνται εξωτερικά, πλησίον των κλιματιζόμενων χώρων, για την εύκολη σύνδεση των αεραγωγών. Όλες οι μονάδες της κατηγορίας αυτής είναι μονάδες αέρα (καναλάτες) και συνήθως εξυπηρετούν μεσαίες - ημικεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού με δίκτυα αεραγωγών για την προσαγωγή και διανομή του κλιματιζόμενου αέρα στους χώρους καθώς και την απαγωγή - επιστροφή αυτού στις μονάδες. Η ρύθμιση της ποσότητας του αέρα στους χώρους καθώς και η ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα γίνεται από ειδικά εξαρτήματα των δικτύων αεραγωγών όπως είναι τα διαφράγματα αέρα και τα στόμια (περσίδες) κλιματισμού σε διάφορους τύπους (προσαγωγής, απαγωγής, απόρριψης, λήψης νωπού αέρα κλπ.).

Ανάλογα με το σημείο εκτόνωσης του ψυκτικού ρευστού και τον τρόπο ψύξης των χώρων

•Μηχανήματα απευθείας ή άμεσης εκτόνωσης (άμεσος κλιματισμός). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μηχανήματα Αέρα/Αέρα και Νερού/Αέρα. Δηλαδή, όλα τα μηχανήματα που παράγουν ψυχρό αέρα με την άμεση εκτόνωση του ψυκτικού ρευστού στον εναλλάκτη θερμότητας του εξατμιστή, ο οποίος βρίσκεται εντός ή πλησίον του κλιματιζόμενου χώρου (εσωτερική μονάδα) και κατά συνέπεια έχουμε άμεσο κλιματισμό. Στην κατηγορία αυτή των μηχανημάτων ανήκουν και τα πολυδιαιρούμενα - πολυζωνικά συστήματα κλιματισμού V.R.V ή V.R.F (Variable Refrigerant Volume ή Flow) τα οποία αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία.
•Μηχανήματα εμμέσου κλιματισμού. Πρόκειται για μονάδες επεξεργασίας του αέρα (ψύξη - θέρμανση, ύγρανση, φιλτράρισμα, ανάμιξη κλπ) και οι οποίες τροφοδοτούνται, μέσω δικτύου σωληνώσεων, από το ψυχρό ή θερμό νερό που παράγεται από τους ψύκτες νερού ή αντλίες θερμότητας αέρος - νερού ή και ακόμη από λέβητες θερμού νερού και κατά συνέπεια έχουμε έμμεσο κλιματισμό. Στην κατηγορία αυτή των μηχανημάτων ανήκουν οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.) οι οποίες συνδέονται με δίκτυα αεραγωγών για την παραγωγή και διανομή του κλιματισμένου αέρα στους χώρους.
•Επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες - Fan Coil Units (F.C.U.) οι οποίες τοποθετούνται εντός ή πολύ πλησίον των κλιματιζόμενων χώρων.

end faq

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.