Αρχική>Ηλιακά Συστήματα

Ηλιακά Συστήματα

Τα ηλιακά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Στην Ευρωπαϊκή αγορά, και κατ' επέκταση στην Ελληνική, έχει εξαπλωθεί ο συνδυασμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με θέρμανση χώρων. Η χρήση αυτών των συστημάτων θεωρείται τεχνικά και οικονομικά αποδεκτή, εφόσον βέβαια συνδυαστεί με την κατάλληλη μελέτη και εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος.

Η χρήση των ηλιακών συστημάτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Το ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε θερμό νερό χρήσης ενός κτιρίου, το οποίο διαθέτει συμβατικό και ηλιακό σύστημα, είναι περίπου το 64% των ετήσιων αναγκών του κτιρίου.

Σε μία τυπική εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 1400kWh. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στο 70% των ετήσιων αναγκών μίας τετραμελούς οικογένειας σε ζεστό νερό χρήσης.

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.